Wednesday, April 21, 2010

Wyrazy współczucia dla Luli suni Ś.P. Pary Prezydenckiej

Dear Lulu, take the words of deep sorrow and sympathy because of the leaving of your beloved Mom and Daddy. I know that they loved you very much. You miss them and you can not understand why they do not come.
For us, the dogs such a situation can be very unpleasant and annoying. We can not understand the destiny of man, a great being who cares for us, nourishes and cares about us. When life loses meaning gone.

Kochana Lulu, przyjmij wyrazy głębokiego smutku i współczucia z powodu odejścia Twoich najukochańszych Pani i Pana.
Wiem, że cię bardzo kochali. Tęsknisz za nimi i nie możesz pojąć dlaczego jeszcze ich nie ma.
Dla nas psów taka sytuacja bywa bardzo przykra i denerwująca. Nie potrafimy zrozumieć losu człowieka, wspaniałej istoty, która nas pielęgnuje, karmi i troszczy się o nas. Gdy odejdzie, życie traci sens.

Zdjęcie Pary Prezydenckiej z sunią Lulą /PAP - Jacek Turczyk/


Rozumiem cię i bardzo ci współczuję.
Trzymaj się. Twój serdeczny przyjaciel w bólu - Pies Placek.

No comments: