Saturday, January 30, 2010

16 kotów Jakuba - Kuba's 16 cats

Jakub, nasz znajomy z obozu mieszka na Mazurach w tym domu. Kuba lives in a masurien village with 16 cats and two dogs. If you want to help, please contact me.

Potrzebuje pomocy. Obecnie jest bezrobotny, do lutego dostaje Kuroniówkę. Opiekuje się 16 kotami i dwoma psami. 6 kotów mieszka w domu, a 10 - pozostałości po wczasowiczach mieszka na podwórku w baraku. Codziennie przychodzą pod okna domu i proszą o jedzenie.

Tutaj wyjątkowo koty jedzą suchą karmę. Zazwyczaj dostają chleb moczony w wodzie.
Usually cats are eating bred soaked in a soup or water. Here a gift from volunteers.


Na zdjęciu bezdomne koty, pozostawione przez turystów mieszkają w baraku w ogrodzie Jakuba. Homeless cats in the photo, left by tourists. The catkin with 9 puppies lives in a hut in the garden of Kuba.