Thursday, July 22, 2010

Lakes on July 2010

I spent a few days in Masurian region. The region is planty of fabulous lakes and forest just for the dog like me.
Tydzień czasu spędziłem na obozie sportowym z moimi przyjaciółmi. Jak zwykle pojechaliśmy na Mazury. Pogoda dopisała, tak więc czas spędzałem głównie w jeziorze. /na zdjęciu jezioro Szeląg Wielki/

Wednesday, April 21, 2010

Wyrazy współczucia dla Luli suni Ś.P. Pary Prezydenckiej

Dear Lulu, take the words of deep sorrow and sympathy because of the leaving of your beloved Mom and Daddy. I know that they loved you very much. You miss them and you can not understand why they do not come.
For us, the dogs such a situation can be very unpleasant and annoying. We can not understand the destiny of man, a great being who cares for us, nourishes and cares about us. When life loses meaning gone.

Kochana Lulu, przyjmij wyrazy głębokiego smutku i współczucia z powodu odejścia Twoich najukochańszych Pani i Pana.
Wiem, że cię bardzo kochali. Tęsknisz za nimi i nie możesz pojąć dlaczego jeszcze ich nie ma.
Dla nas psów taka sytuacja bywa bardzo przykra i denerwująca. Nie potrafimy zrozumieć losu człowieka, wspaniałej istoty, która nas pielęgnuje, karmi i troszczy się o nas. Gdy odejdzie, życie traci sens.

Zdjęcie Pary Prezydenckiej z sunią Lulą /PAP - Jacek Turczyk/


Rozumiem cię i bardzo ci współczuję.
Trzymaj się. Twój serdeczny przyjaciel w bólu - Pies Placek.

Monday, March 29, 2010

Visit in a masurian forest

Hello
I was with my three friends in Masuria lake region yestarday.
We visited our friend Kuba, who lives with two dogs and 16 cats!!!
We brought him a lot of food. Then we went walking in the fantastic forest.

Saturday, January 30, 2010

16 kotów Jakuba - Kuba's 16 cats

Jakub, nasz znajomy z obozu mieszka na Mazurach w tym domu. Kuba lives in a masurien village with 16 cats and two dogs. If you want to help, please contact me.

Potrzebuje pomocy. Obecnie jest bezrobotny, do lutego dostaje Kuroniówkę. Opiekuje się 16 kotami i dwoma psami. 6 kotów mieszka w domu, a 10 - pozostałości po wczasowiczach mieszka na podwórku w baraku. Codziennie przychodzą pod okna domu i proszą o jedzenie.

Tutaj wyjątkowo koty jedzą suchą karmę. Zazwyczaj dostają chleb moczony w wodzie.
Usually cats are eating bred soaked in a soup or water. Here a gift from volunteers.


Na zdjęciu bezdomne koty, pozostawione przez turystów mieszkają w baraku w ogrodzie Jakuba. Homeless cats in the photo, left by tourists. The catkin with 9 puppies lives in a hut in the garden of Kuba.