Saturday, March 05, 2011

Moje psie sprawy

Hej, poniżej na zdjęciu możecie mnie zobaczyć podczas pobierania krwi u weterynarza.
Zaczęło się na dobre .... Podobno mam genetyczne zmiany w kręgosłupie, oj coś mnie w nim łupie, łupie tak, że sztywnieją mi przednie łapy. Załamka na całego. Czekają mnie trzy miesiące na prochach!!!

Hey, below the photo you can see me at the blood collection at the vet.
It began in earnest .... Apparently I have a genetic change in the spine, oh, something in me, it dandruff, dandruff, so that stiffen my front paws. Waiting for my three months for drugs!